glinata.dir.bg

  [BG]   EN   RU  

Глог
Публикации
Илюстрации
Видео
Галерия
СТАНДАРТИ И НОРМАТИВИ
Лични файлове
МЕДИИ
Връзки
За контактиПубликации / СТАРАТА КЪЩА

СТАРАТА КЪЩА
23.10.08 19:13

Автор:Арх. Георги Георгиев
За архитектурата на старите къщи има издадени много книги и учебници, но строителните им конструкции и рецептите на старите майстори все още не са добре проучени.
Вземи в gLOG
ВИЖТЕ ОРИГИНАЛНАТА ПУБЛИКАЦИЯ В PDF ФОРМАТ, СПИСАНИЕ ЕКОСВЯТ, 3/2004
  Причините за засиления интерес към старите къщи през последните няколко години са добре известни: селски туризъм, вилен отдих или постоянно обитаване ( в т.ч. и от чужденци). В много села тези къщи масово се изкупуват и преустройват за новите си функции. Изобилието от проекти в тази насока, финансирани по програмата САПАРТ е радващ. Тревожен факт е обаче, че са редки случаите, в които ремонтът и реставрацията на старите къщи е направен с нужното умение и уважение към труда на старите майстори. Неудачното използване на съвременни строителни материали и технологии (бетон, стомана, гипсокартон, пенополистирол и др.) неизбежно води до унищожаването на най-ценното в старата къща - нейният дух. Безсмислено е да се търсят виновници. Днешните инвеститори, проектанти и строители правят това, което могат. Тях никой не ги е учил да строят с кирпич, да мажат с кал и слама или да покриват с каменни плочи. Времето почти е заличило прединдустриалните строителни технологии на нашите предци. Сега в много западноевропейски страни търпеливо се работи за възраждане на старите умения и занаяти. Това се превърна в нова индустрия, която се развива с много бързи темпове. 
        За архитектурата на старите къщи има издадени много книги и учебници, но строителните им конструкции и рецептите на старите майстори все още не са добре проучени.  
 
Дървената къща 
   Родопската дървена къща (така нареченият блоков градеж), направена от цели борови трупи (понякога необелени) и покрита с дъски, се среща в девинските, доспатските и чепинските села. При изграждане на стените гредите се поставят хоризонтално една над друга като в краищата се преплитат и врязват в гредите на другата стена – “вкртени”. Следи от тази конструкция намираме при направата на “птона” в къщите на Банско, Разлог, Якоруда и Велинград. Своеобразна и оригинална е покривната конструкция на къщите от село Бабяк. Тя е много лека, без подпори (без “поп”) и е пригодена за покриване с дъски. Най-горната хоризонтална греда, билото, наричат “корфия” – дебела и дълга греда, издялана в петостенна форма, която с едната стена лежи върху “козлците” (носещите греди), които образуват наклона на покрива. От двете страни на кофрията има по един жлеб –“глаб”, в който влиза горният ред покривни дъски – “цпени дски” От двете страни на покрива по цялата дължина, напреко върху средата на “козлеците” лежи по една греда - “глбница”, в която влиза долният ред покривни дъски. По-големите покриви имат по две или три “глабници” на всяка страна, тъй като са покрити с три или четири реда покривни дъски.(1) “Цпените дски” се цепят на ръка с брадва, след което се одялват с тесла само в едната посока, за да се затворят цевите на дървото. Къщите с дървено-дъсчен (наричан още талпен) блоков градеж са разпространени предимно в Стара планина и Странджа. //// Специалистите по добив на дървен материал знаят, че зимата е най-доброто време за тази дейност. Тогава дървото “спи”, соковете са слезли долу и след отсичането му то е по-плътно и “работи” по-малко. В старите къщи на Банско, например, още могат да се срещнат дървени греди от мура на над 100 години, които не гният и не са нападнати от дървояди. Гредите на ловният дворец в Ситняково, строен през 1905 г. са обработени с 24 часово изваряване в безир и са в отлично състояние до днес. Любопитни са правилата за сечене на дървета, останали от стари времена в Тирол и запазени в един препис от 1912 г. Те се свързват с фазите на луната и зодиака. Ето някой от тях: Ако ще се сече дърво, тъй че да не гние, това да бъде в двата последни дни на март при намаляващи риби. Ако ще се сече дърво тъй че да не гори, има само един ден и той е в месец март, още по-добре след залез слънце – 1 март. Дърво за разбичване да се сече в нарастваща Луна в Риби, така гредите не червясват, както и гредите. (2) 
Каменната къща 
    Разпространена предимно в планинските райони, тази къща е най-пощадена от времето. Каменната зидария има значителна дебелина, понякога, според мястото и височината, тя достига до един метър. Характерни за нея са хоризонталните дървени пояси, наричани “кушаци” или “сантрачи”, изработени от дървени греди и поставени на разстояние приблизително един аршин (70-75 см). Тези пояси са направени от две успоредни греди (8/6, 8/10 или най-много 10/10) поставени надлъжно по стената и свързани напречно с дървени връзки, врязани в надлъжните греди. Скритите дървени пояси се срещат по-рядко – при високи каменни зидове или подпорни стени. Характерен пример е къщата на хаджи Иванчоолу в Пловдив. Кушаците имат извънредно голямо значение за здравината на каменните стени, особено при земетръс.(3) Към тях обикновено се закрепват подпорите на издадените елементи и еркери. Те оформят и отворите на вратите и прозорците. В повечето случаи зидарията се изпълнява от ломен или речен камък, свързан с глина. Днес майсторите предпочитат хоросан или цименто-пясъчен разтвор, но това не винаги е целесъобразно при реставрирането на старата къща. 
 
Кирпичената къща 
Не е много известен фактът, че в някой райони има много добре запазени кирпичени къщи, при които основните носещи зидове с дебелина около 50 см са направени от непечени тухли (смес от пясъчна глина и смляна слама). Около Казанлък и Карлово такива къщи се строят до преди 50 години. Отвън те са измазани с хоросан и на практика не могат да бъдат различени от останалото масивно строителство. В село Тъжа, Казанлшко, например, такива “нови” кирпичени къщи изглеждат в по-добро състояние и показват по-добри топлоизолационни качества от масивните си съседи, изградени от бетон и тухли. Макар и рядко, кирпичената къща достига до два етажа. В района на Ивайловград, в селата Одринци и Мандрица, този тип къща се оказва най-добра за местния поминък – бубарството. Дебелите кирпичени стени осигуряват оптимален микроклимат за копринените буби. За укрепване им се използват кушаци, както при каменна зидария. Паянтовата къща Паянтовият градеж е съставна конструкция, образувана от три елемента –дървен скелет, пълнеж и мазилка. Той се оказал достатъчно здрав и устойчив на атмосферните влияния и чести земетръси. Достъпните материали давали възможност за бърз и сравнително евтин строеж. Поради това, че паянтовият градеж е лек, той се оказал извънредно подходящ за направа на издатини, еркери, балкони, стрехи, висящи конструкции и др. Благодарение на тези си качества и преимущества паянтовата къща добива широко разпространение на Балканите, които тогава са твърде богати с гори. Майсторите владеели паянтовия градеж и го прилагали навсякъде с вещина и сръчност. Те имали универсална квалификация, за разлика от съвременните строители. Всеки майстор е владеел както зидането и мазането, така дърводелството и каменоделството. Дървеният скелет образува гръбнака на паянтовата стена и се сглобява по определен шаблон. Състои се от два вида греди: главни (носещи) и второстепенни (разпределителни). Главните греди са конструктивни. Те имат носеща функция и се състоят от хоризонтални греди (табани), вертикални греди (диреци, мертеци) и наклонени греди (паянти). Вертикалните греди са поставяни нагъсто (през 60 – 70 см), а при отворите за прозорци и врати на по-голямо разстояние ( 1,00 –1,10 м). Хоризонталните греди носят подовия гредоред и имат по-големи размери. Наклонените греди се поставят най-често в крайните полета на скелета и имат за задача да поемат хоризонталните сили. Второстепенните греди имат само разпределителна функция и служат за по-здраво залавяне на пълнежа (кирпич, тухла или камък), поради което са със значително по-малки размери. Те се поставят в различни посоки и на различна гъстота: за тухли и кирпич – по-нарядко, за каменен пълнеж – по-нагъсто. Когато пълнежът е от плет, второстепенните греди липсват.(3) Пълнежът няма носещо конструктивно значение. Според проф. Т. Златев паянтовият пълнеж “се развива в три вариации: “плетарка”, когато полетата между гредите се изпълват с плет и омазват от двете страни с глина, размесена със слама; “долма”, когато тия полета вместо с плет се изпълват с глинени кирпичи; и “баскии”, когато скелетът на сградата се обкове от двете страни с дървени пръти, след което се измазва с глина и плява.” Освен посочените, намираме и други видове, като печени тухли или камъни. Тези пълнежи са тънки за външни стени и не могат да отговорят на съвременните изисквания за топлотехнически характеристики на сградите. Затова в Западна Европа се използват допълнителни методи за топлоизолация, базирани на естествени строителни материали. Такива са например: кирпичи от лека глина ( 0,21 L W/m), тюфлеци от тръстика с дебелина 5-8 см ( 0,056 L W/m), пана от стърготини ( 0, 048 L W/m) и др. Мазилката, наричана още “лепеж” или “маженица”, се състои от три слоя, затова получава значителна дебелина (4-7 см). Най-долният слой се съставен от глина, размесена с плява, и има дебелина от 3 до 5 см. Върху него се полага първият слой от варов разтвор (около 1,5 см), наречен “хастар”, а отгоре втори слой (фина), който се състои от 0,5 – 1,0 см червен хоросан, примесен с ленен или конопен чоп. Повърхността на мазилката била изгладена с желязно мазило до полиране (пердах). Голямата дебелина на лепежа може да се обясни от една страна с неравната плоскост на дървения скелет, който бил съставен от ръчно дялани греди с неравни плоскости и с различни размери, и от друга – с желанието лепежа да се залови по-добре върху стената. (3) Старите майстори различавали няколко вида хоросанов разтвор: за зидария, който се правел от по-груб хоросан, съставен от топло-угасена вар с примес от малко пясък и едро счукани керемиди или печени тухли (той се полагал в дебел слой); за лепеж се правели два вида хоросан: за долния слой – по-едър, а за горния –по-фин, съставен от по-ситно счукана и пресята керемида. Количеството на варта е било по-малко в разтвора за зидария (1:4) и по-вече в разтвора за лепеж; най-много вар слагали във фината (до 1:1). За измазване на цистерните за вода в дворовете на градските къщи, майсторите употребявали водонепропускаема мазилка, наречена “льок”, в състав: суха, ситно пресята негасена вар и разчепкан памук, смесени със зехтин или шарлан. Тази смес се бърка, докато се образува гъста каша, и се полага в два до три слоя. Същата мазилка била употребявана и за измазване на стените на някои стари църкви, тъй като е особено подходяща за полагане на стенописи. (3) Дървено-паянтовия градеж има и известни недостатъци. Те се дължат преди всичко на материала (дървото), както и на изпълнението на дървения скелет. Дървото като строителен материал има специфични дефекти, които не могат да бъдат предвидени и отстранени. Докато в общата композиция на сградите, в декоративните детайли и резбарската украса възрожденските майстори достигнали голямо съвършенство и създали прекрасни образци, то по отношение на конструкцията, и особено при оразмеряването и сглобяването на дървените елементи, те проявявали в някой случаи наивност. Често сглобявали дървените греди без да образуват статически носещи възли, обикновено без врязване или издълбаване. Най-често само допирали и приковавали гредите.(3) Възстановяването на старата къща изисква познания и умения. В Пловдив от няколко години съществува Реставрационен център “Данчовата къща”, създаден с помощта на Занаятчийската камара от Коблинц, Германия. Самата Данчова къща бе реставрирана по стари строителни технологии – паянтов градеж с пълнеж от кирпич или плет. От Германия бяха доставени глинени мазилки и тюфлеци от тръстика, защото такива продукти не се предлагат на нашия пазар. В Западна Европа тези материали намират все по-широко приложение в жилищни и обществени сгради. Предлагат се от немската фирма Claytec (www.claytec.com) и холандската Tierrafino (www.tierrаfino.nl). През 1999 г. в Германия бе приет Правилник за строителство с глина (Lehmbau – Regeln; Begriffe, Baustoffe, Bauteile). Наложително е изработването на подобен правилник и у нас, съобразен с местните условия. Днес развитието на селския туризъм дава възможност да се възродят забравените строителни традиции. 
     Черпейки идеи от старите майстори, вдъхновявайки се от локалните традиционни специфики на строителните технологии, архитектурата на ХХІ век е изправена пред едно голямо предизвикателство – обръщайки поглед към миналото и вземайки познанията от настоящето да предаде бъдещите поколения хилядолетния опит на предците. 

ИЗТОЧНИЦИ: 1. Георги Данчев - “Къща и жилище на родопските българи”, В: Сб. Народност и битова общност на родопските българи. С., Изд. БАН, 1969, с. 13-57. 
2. Йохана Паунгер, Томас Попе - “Точното време”. С., изд. Кибеа, 2000. 3. арх. Христо Пеев - “Студии върху българската възрожденска архитектура”. С., Изд. Наука и изкуство, 1956.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 край 
449. DouglasShusa
27.10.18
15:16
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadian medications, liraglutide</a> canadian medications list <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canada online pharmacies legitimate <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
cialis from canada http://canadianpharmacyonli.com/
<a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>canada pharmacies online prescriptions</a>
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://portamedicdirect.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyonli.com/#">how safe are canadian online pharmacies</a>
http://delosystems.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://3kita-opt.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacies legitimate</a>
448. DouglasShusa
26.10.18
23:54
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">reputable canadian prescriptions online</a> northwest pharmacy canada <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canada rx <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
good canadian online pharmacies http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>canadian pharmaceuticals for usa sales</a>
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://henryalexanderthrash.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacytousa.com/#">cialis from canada</a>
http://stluce.ru/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://globex.su/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian pharmacy online 24</a>
447. GlennBlopy
19.10.18
10:48
cialis soft tabs 20mg
date cialis goes generic in usa
onhoxte@mail.ru
brand cialis online pharmacy
446. Quick Loan
16.10.18
13:56
credit loans guaranteed approval <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> no credit loans <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>payday loans no debit card</a>
445. ktalethxdg
16.10.18
02:31
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cheap cialis generic online</a> buy cialis online cheap http://usedrestaurantequipmentaz.com
444. ktaleteznf
15.10.18
22:47
<a href="http://unishade.com">order cialisbuy cialis</a> generic cialis from canada http://unishade.com
443. xtaletcldf
15.10.18
07:40
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">buy cialis professional usa</a> what is cialis professional http://canadian-pharmacyiorder.com
442. italetdqcd
14.10.18
17:40
<a href="http://viciolatino.com">viagra from canada</a> viagra 100mg price http://viciolatino.com
441. ntaletimoh
14.10.18
15:43
<a href="http://canadian-pharmasale.com">buy cialis online uk</a> order cialis canada http://canadian-pharmasale.com
440. ntaletpgnl
14.10.18
11:23
<a href="http://buycialisonlineglka.com">buy original cialis online</a> buy cialis new york http://buycialisonlineglka.com
439. rtaletrhis
14.10.18
05:18
<a href="http://waltzweekend.com">viagra price per pill</a> viagra cost per pill http://waltzweekend.com
438. ztaletxctq
14.10.18
02:12
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">cialis generic date usa</a> cialis prices http://canadian-pharmacyibuy.com
437. ktaletqpfx
13.10.18
22:51
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">order cialis without perscription</a> can you buy cialis over the counter in usa http://canadian-pharmacyiorder.com
436. ltaletwhwe
13.10.18
12:58
<a href="http://bullsac.com">how long is levitra effective</a> levitra 10mg http://bullsac.com
435. btaletqljg
13.10.18
09:31
<a href="http://vico4me.com">buy viagra soft 10 pills</a> order viagra professional 270 pills http://vico4me.com
434. otaletwqdb
13.10.18
02:57
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">professional cialis 20mg</a> difference between cialis and professional http://canadian-pharmacyiorder.com
433. ntaletrnqm
12.10.18
21:17
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cialis 5 mg</a> buy generic cialis online usa http://usedrestaurantequipmentaz.com
432. qtaletpzud
12.10.18
16:09
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">generic cialis online</a> cheap cialis pills http://usedrestaurantequipmentaz.com
431. ntaletfbzo
12.10.18
10:06
<a href="http://canadian-pharmasale.com">cialis from canadian pharmacy</a> can women take cialis http://canadian-pharmasale.com
430. ktaletnbdw
12.10.18
04:15
<a href="http://unishade.com">buy cialis professional online</a> order cialis online overnight http://unishade.com
429. ltaletdubh
12.10.18
01:30
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cialis 5mg price</a> cialis pills online http://usedrestaurantequipmentaz.com
428. ltaletxzns
11.10.18
23:19
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cialis 20mg price</a> cialis 5 mg http://usedrestaurantequipmentaz.com
427. otaletzpaw
11.10.18
17:34
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">canadian cialis</a> where can i buy cialis online safely http://canadian-pharmacyiorder.com
426. stalethjyw
11.10.18
10:48
<a href="http://unishade.com">cheap cialis soft tabs</a> cheap cialis online uk http://unishade.com
425. ltaletqkzv
04.10.18
23:51
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">buy levitra on line</a> how to take levitra 20 mg http://top-monterey-salinas-dentists.com
424. ktaletwfer
04.10.18
21:51
<a href="http://waltzweekend.com">cheap online viagra sales</a> generic viagra no prescription http://waltzweekend.com
423. wtaletsyny
04.10.18
18:44
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">cheap cialis 40 mg online</a> cialis pills 5mg http://canadian-pharmamrdi.com
422. qtaletlmmi
04.10.18
15:38
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">buy cheap cialis 20mg</a> very cheap cialis http://canadian-pharmamrdi.com
421. utaletgalm
04.10.18
10:15
<a href="http://canadian-pharmasale.com">mail order cialis</a> order cialis online overnight http://canadian-pharmasale.com
420. ctaletzili
04.10.18
05:33
<a href="http://canadian-pharmacyionline.com">viagra usa</a> best online pharmacy viagra http://canadian-pharmacyionline.com
419. htaletnfus
04.10.18
01:33
<a href="http://valladium.com">buy brand cialis online canada</a> order cialis no prescription http://valladium.com
418. otaletaqec
03.10.18
23:02
<a href="http://waltzweekend.com">buy viagra 25mg online</a> cheap viagra usa online http://waltzweekend.com
417. mtaletmybu
03.10.18
11:21
<a href="http://unishade.com">buy genuine cialis online</a> buy cialis no online prescription http://unishade.com
416. ktalethudp
03.10.18
10:23
<a href="http://buycialisonlineglka.com">cialis online uk</a> cialis 5 mg generic http://buycialisonlineglka.com
415. italetmpki
03.10.18
08:11
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">buy cheap cialis 20mg</a> cheap name brand cialis http://canadian-pharmacyiorder.com
414. wtaletugnj
03.10.18
00:56
<a href="http://buyviagraonl1ne.us">buy viagra online no prescription</a> cheap canadian viagra online http://buyviagraonl1ne.us
413. qtaletffef
02.10.18
20:58
<a href="http://canadian-pharmakgae.com">viagra for men for sale</a> buy generic viagra online cheap http://canadian-pharmakgae.com
412. rtaletdmzy
02.10.18
19:01
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">generic cialis for order</a> cialis 20mg price http://canadian-pharmacyibuy.com
411. jtaletsjiz
02.10.18
09:27
<a href="http://viciolatino.com">viagra usa cheap</a> generic sildenafil 50 mg http://viciolatino.com
410. ytaletlptk
02.10.18
04:01
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">buy cialis in the usa</a> cheap cialis 2 5mg http://canadian-pharmamrdi.com
409. ctaletdoty
02.10.18
01:31
<a href="http://canadian-pharmacyisale.com">cheap online viagra sales</a> viagra pill cvs http://canadian-pharmacyisale.com
408. dtaletexqp
01.10.18
18:54
<a href="http://buycialisonlineglka.com">generic cialis 60 mg</a> order cialis online us http://buycialisonlineglka.com
407. ytaletexvo
01.10.18
05:24
<a href="http://canadian-pharmakgae.com">order viagra online without prescription</a> order viagra cheap http://canadian-pharmakgae.com
406. xtaletykwf
01.10.18
04:19
<a href="http://canadian-pharmacyisale.com">discount viagra pills</a> viagra cheap prices http://canadian-pharmacyisale.com
405. rtaletigpt
30.09.18
23:41
[url=http://vico4me.com]viagra 100mg[/url] buy viagra online usa http://vico4me.com
404. gtaletmqoo
30.09.18
07:51
[url=http://canadian-pharmakgae.com]canadian generic viagra[/url] cheap viagra no prescription http://canadian-pharmakgae.com
403. ntaletxurx
30.09.18
02:20
[url=http://rabbitinahat.com]viagra coupon[/url] generic viagra usa http://rabbitinahat.com
402. qtaletnwfx
29.09.18
22:38
[url=http://rabbitinahat.com]buy viagra without presc[/url] buy viagra pill http://rabbitinahat.com
401. ftaletizss
29.09.18
10:33
[url=http://top-monterey-salinas-dentists.com]levitra generic us[/url] levitra generic date http://top-monterey-salinas-dentists.com
400. ttaletyyvv
28.09.18
16:37
[url=http://canadian-pharmakfxy.com]cheap cialis pill[/url] buy cheap cialis generic http://canadian-pharmakfxy.com
399. etaletzmfy
28.09.18
15:31
[url=http://canadian-pharmasale.com]order cialis pills online[/url] where to buy cialis online http://canadian-pharmasale.com
398. otaletwnxz
28.09.18
08:04
[url=http://canadian-pharmasale.com]cheap generic cialis canadian pharmacy[/url] buy cialis online usa http://canadian-pharmasale.com
397. otaletscik
27.09.18
19:13
[url=http://canadian-pharmakfxy.com]best online cialis[/url] generic cialis http://canadian-pharmakfxy.com
396. btaletvstd
27.09.18
17:31
[url=http://unishade.com]buy generic cialis online canada[/url] buy generic cialis online http://unishade.com
395. italetshoq
27.09.18
14:56
[url=http://canadian-pharmausa.com]cheapest generic viagra[/url] generic viagra pills http://canadian-pharmausa.com
394. btalettzxk
27.09.18
10:51
[url=http://canadian-pharmaorder.com]order cialis online from canada[/url] buy cialis cheap canada http://canadian-pharmaorder.com
393. ltaletfdnv
27.09.18
08:12
[url=http://canadian-pharmacyisale.com]order viagra pills[/url] buy viagra online without prescription http://canadian-pharmacyisale.com
392. qtaletjhtv
27.09.18
05:07
[url=http://baymontelreno.com]best place to order viagra online[/url] order generic viagra http://baymontelreno.com
391. ataletzyty
26.09.18
22:44
[url=http://canadian-pharmakoani.com]viagra online without prescription[/url] order viagra overnight http://canadian-pharmakoani.com
390. xtaletrcxp
26.09.18
20:34
[url=http://valladium.com]cheap cialis 5mg uk[/url] cialis originale online http://valladium.com
389. ltaletdasr
26.09.18
16:20
[url=http://canadian-pharmausa.com]cheap viagra pills for sale[/url] buy generic viagra online canada http://canadian-pharmausa.com
388. xtaletcjym
26.09.18
15:28
[url=http://canadian-pharmacyiorder.com]cialis 5 mg[/url] generic cialis pills http://canadian-pharmacyiorder.com
387. ltaletwwur
26.09.18
12:18
[url=http://canadian-pharmacyisale.com]order viagra from india[/url] cheap viagra online usa http://canadian-pharmacyisale.com
386. ataletpucr
26.09.18
06:02
[url=http://canadian-pharmakoani.com]canadian generic viagra[/url] viagra online http://canadian-pharmakoani.com
385. rtaletjwlw
26.09.18
01:44
[url=http://vico4me.com]cheap viagra pills[/url] order viagra air travel http://vico4me.com
384. otaletjfug
25.09.18
23:38
[url=http://canadian-pharmacyibuy.com]order cialis pills online[/url] order cialis pills online http://canadian-pharmacyibuy.com
383. ktalettegi
25.09.18
18:22
[url=http://canadian-pharmacyiorder.com]cialis cheap online pharmacy[/url] cheap cialis in uk http://canadian-pharmacyiorder.com
382. gtaletfogp
25.09.18
14:29
[url=http://canadian-pharmasale.com]cialis online bestellen[/url] buy cialis online pharmacy http://canadian-pharmasale.com
381. wtaletxrjj
25.09.18
06:49
[url=http://valladium.com]generic cialis without prescription[/url] order cialis from canada http://valladium.com
380. mtaletngvq
25.09.18
01:32
[url=http://valladium.com]where to buy cialis online[/url] order cialis canadian pharmacy http://valladium.com
379. ftaletdmup
25.09.18
01:29
[url=http://top-monterey-salinas-dentists.com]levitra for sale[/url] levitra for women http://top-monterey-salinas-dentists.com
378. italetllqd
24.09.18
20:30
[url=http://canadian-pharmacyionline.com]ordering viagra online[/url] viagra for sale online cheap http://canadian-pharmacyionline.com
377. ltaletydpb
24.09.18
14:55
[url=http://canadian-pharmabuy.com]mail order viagra online[/url] cheap viagra 100mg http://canadian-pharmabuy.com
376. ytaletvqcr
24.09.18
12:38
[url=http://canadian-pharmacheap.com]best place to buy cialis online[/url] cheap cialis pills online http://canadian-pharmacheap.com
375. rtaletfnyt
24.09.18
10:27
[url=http://canadian-pharmacyiorder.com]order cialis no prescription canada[/url] cheap cialis tablet http://canadian-pharmacyiorder.com
374. xtaletkeoa
24.09.18
03:35
[url=http://buycialisonl1ne.us]cialis by mail order[/url] order cialis no prescription canada http://buycialisonl1ne.us
373. Tyronefeand
24.09.18
03:23
<a href="http://cialisonla.com/#">buy cialis online</a> tadalafil 20mg troche <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
generic for cialis daily 5 mg available when [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
tadalafil without a doctor's prescription http://cialisonla.com/
[url=http://cialisonla.com/#]buy cialis with no prescription[/url]
cialis 20 mg fiyat?cialis generic softtabssafe online cialiscialis 20mg online australiacialis 10mg prix pharmacicialis super activardenafil viagra cialisi want to buy cialis softcialis en gelule
http://cyberadc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonla.com
372. ztaletfoov
23.09.18
23:27
[url=http://top-monterey-salinas-dentists.com]discount coupons for levitra[/url] levitra vs viagra forum http://top-monterey-salinas-dentists.com
371. ztaletqimf
23.09.18
21:22
[url=http://viciolatino.com]buy viagra 100mg[/url] buy sale viagra http://viciolatino.com
370. Tyronefeand
23.09.18
00:47
<a href="http://cialisvv.com/#">buy cialis</a> buy cialis online best price <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
cialis 5mg prix [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
cialis 20 mg best price broomfield http://cialisvv.com/
[url=http://cialisvv.com/#]buy cialis germany[/url]
cialis in scontopiu pericoloso cialis o viagracialis soft uk suppliercialis soft drug generic levitra propecia store viagraqual e o melhor viagra cialis levitraus prescription cialisprezzo cialis a buon mercatotadafil cialis
http://wetilehomes.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com
369. utaletiihl
21.09.18
04:16
[url=http://bullsac.com]low price levitra[/url] how to take levitra http://bullsac.com
368. dtaletkvwm
21.09.18
01:55
[url=http://bullsac.com]levitra canada online[/url] levitra vs cialis vs viagra http://bullsac.com
367. qtaletebgq
20.09.18
19:46
[url=http://unishade.com]order generic cialis online no prescription[/url] generic cialis 20mg http://unishade.com
366. wtaletqplq
20.09.18
17:16
[url=http://bullsac.com]viagra cialis levitra[/url] levitra 20 mg price http://bullsac.com
365. ztaletzsdq
20.09.18
11:34
[url=http://gigawatt6.com]mail order cialis from canada[/url] buy generic cialis online canada http://gigawatt6.com
364. ataletgpom
20.09.18
10:52
[url=http://viciolatino.com]cheap viagra no prescription[/url] cheap viagra europe http://viciolatino.com
363. gtaletugxu
20.09.18
07:24
[url=http://motechautomotive.com]order cialis online in canada[/url] generic cialis india pharmacy http://motechautomotive.com
362. wtaletsjaw
20.09.18
03:14
[url=http://canadian-pharmabuy.com]buy viagra without presc[/url] mail order viagra online http://canadian-pharmabuy.com
361. staletfpxa
20.09.18
01:02
[url=http://rabbitinahat.com]cialis 5mg price[/url] order cialis pills http://rabbitinahat.com
360. dtaletzmdh
19.09.18
22:50
[url=http://canadian-pharmabuy.com]cheap viagra online usa[/url] generic viagra usa http://canadian-pharmabuy.com
359. gtaletgwih
19.09.18
15:31
[url=http://canadian-pharmabuy.com]buy viagra online no prescription[/url] order viagra using paypal http://canadian-pharmabuy.com
358. etaletwtln
19.09.18
15:23
[url=http://viciolatino.com]order viagra from canada[/url] order viagra online without prescription http://viciolatino.com
357. wtaletbbgp
19.09.18
05:59
[url=http://timsbmw.com]discount levitra[/url] cialis and levitra taken together http://timsbmw.com
356. qtaletxscr
19.09.18
04:56
[url=http://gigawatt6.com]order cialis online in canada[/url] order cialis overnight delivery http://gigawatt6.com
355. rtaletlrfa
19.09.18
04:05
[url=http://waltzweekend.com]order viagra overnight[/url] canadian generic viagra http://waltzweekend.com
354. ataletkrhr
18.09.18
19:22
[url=http://bullsac.com]viagra vs levitra[/url] purchase levitra online http://bullsac.com
353. wtaletijpv
18.09.18
16:34
[url=http://istanbulexpressonline.com]cheap viagra paypal[/url] generic viagra http://istanbulexpressonline.com
352. ataletdhlz
18.09.18
15:47
[url=http://canadian-pharmasale.com]cialis generic canada pharmacy[/url] cialis order online india http://canadian-pharmasale.com
351. italetgxyn
18.09.18
09:49
[url=http://rabbitinahat.com]order cialis online us pharmacy[/url] cheap brand cialis online http://rabbitinahat.com
350. dtaletgpsa
18.09.18
05:39
[url=http://vico4me.com]buy viagra canada[/url] viagra cost per pill http://vico4me.com
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1191