glinata.dir.bg

  [BG]   EN   RU  

Глог
Публикации
Илюстрации
Видео
Галерия
СТАНДАРТИ И НОРМАТИВИ
Лични файлове
МЕДИИ
Връзки
За контакти



Публикации / СТАРАТА КЪЩА

СТАРАТА КЪЩА
23.10.08 19:13

Автор:Арх. Георги Георгиев
За архитектурата на старите къщи има издадени много книги и учебници, но строителните им конструкции и рецептите на старите майстори все още не са добре проучени.
Вземи в gLOG
ВИЖТЕ ОРИГИНАЛНАТА ПУБЛИКАЦИЯ В PDF ФОРМАТ, СПИСАНИЕ ЕКОСВЯТ, 3/2004
  Причините за засиления интерес към старите къщи през последните няколко години са добре известни: селски туризъм, вилен отдих или постоянно обитаване ( в т.ч. и от чужденци). В много села тези къщи масово се изкупуват и преустройват за новите си функции. Изобилието от проекти в тази насока, финансирани по програмата САПАРТ е радващ. Тревожен факт е обаче, че са редки случаите, в които ремонтът и реставрацията на старите къщи е направен с нужното умение и уважение към труда на старите майстори. Неудачното използване на съвременни строителни материали и технологии (бетон, стомана, гипсокартон, пенополистирол и др.) неизбежно води до унищожаването на най-ценното в старата къща - нейният дух. Безсмислено е да се търсят виновници. Днешните инвеститори, проектанти и строители правят това, което могат. Тях никой не ги е учил да строят с кирпич, да мажат с кал и слама или да покриват с каменни плочи. Времето почти е заличило прединдустриалните строителни технологии на нашите предци. Сега в много западноевропейски страни търпеливо се работи за възраждане на старите умения и занаяти. Това се превърна в нова индустрия, която се развива с много бързи темпове. 
        За архитектурата на старите къщи има издадени много книги и учебници, но строителните им конструкции и рецептите на старите майстори все още не са добре проучени.  
 
Дървената къща 
   Родопската дървена къща (така нареченият блоков градеж), направена от цели борови трупи (понякога необелени) и покрита с дъски, се среща в девинските, доспатските и чепинските села. При изграждане на стените гредите се поставят хоризонтално една над друга като в краищата се преплитат и врязват в гредите на другата стена – “вкртени”. Следи от тази конструкция намираме при направата на “птона” в къщите на Банско, Разлог, Якоруда и Велинград. Своеобразна и оригинална е покривната конструкция на къщите от село Бабяк. Тя е много лека, без подпори (без “поп”) и е пригодена за покриване с дъски. Най-горната хоризонтална греда, билото, наричат “корфия” – дебела и дълга греда, издялана в петостенна форма, която с едната стена лежи върху “козлците” (носещите греди), които образуват наклона на покрива. От двете страни на кофрията има по един жлеб –“глаб”, в който влиза горният ред покривни дъски – “цпени дски” От двете страни на покрива по цялата дължина, напреко върху средата на “козлеците” лежи по една греда - “глбница”, в която влиза долният ред покривни дъски. По-големите покриви имат по две или три “глабници” на всяка страна, тъй като са покрити с три или четири реда покривни дъски.(1) “Цпените дски” се цепят на ръка с брадва, след което се одялват с тесла само в едната посока, за да се затворят цевите на дървото. Къщите с дървено-дъсчен (наричан още талпен) блоков градеж са разпространени предимно в Стара планина и Странджа. //// Специалистите по добив на дървен материал знаят, че зимата е най-доброто време за тази дейност. Тогава дървото “спи”, соковете са слезли долу и след отсичането му то е по-плътно и “работи” по-малко. В старите къщи на Банско, например, още могат да се срещнат дървени греди от мура на над 100 години, които не гният и не са нападнати от дървояди. Гредите на ловният дворец в Ситняково, строен през 1905 г. са обработени с 24 часово изваряване в безир и са в отлично състояние до днес. Любопитни са правилата за сечене на дървета, останали от стари времена в Тирол и запазени в един препис от 1912 г. Те се свързват с фазите на луната и зодиака. Ето някой от тях: Ако ще се сече дърво, тъй че да не гние, това да бъде в двата последни дни на март при намаляващи риби. Ако ще се сече дърво тъй че да не гори, има само един ден и той е в месец март, още по-добре след залез слънце – 1 март. Дърво за разбичване да се сече в нарастваща Луна в Риби, така гредите не червясват, както и гредите. (2) 
Каменната къща 
    Разпространена предимно в планинските райони, тази къща е най-пощадена от времето. Каменната зидария има значителна дебелина, понякога, според мястото и височината, тя достига до един метър. Характерни за нея са хоризонталните дървени пояси, наричани “кушаци” или “сантрачи”, изработени от дървени греди и поставени на разстояние приблизително един аршин (70-75 см). Тези пояси са направени от две успоредни греди (8/6, 8/10 или най-много 10/10) поставени надлъжно по стената и свързани напречно с дървени връзки, врязани в надлъжните греди. Скритите дървени пояси се срещат по-рядко – при високи каменни зидове или подпорни стени. Характерен пример е къщата на хаджи Иванчоолу в Пловдив. Кушаците имат извънредно голямо значение за здравината на каменните стени, особено при земетръс.(3) Към тях обикновено се закрепват подпорите на издадените елементи и еркери. Те оформят и отворите на вратите и прозорците. В повечето случаи зидарията се изпълнява от ломен или речен камък, свързан с глина. Днес майсторите предпочитат хоросан или цименто-пясъчен разтвор, но това не винаги е целесъобразно при реставрирането на старата къща. 
 
Кирпичената къща 
Не е много известен фактът, че в някой райони има много добре запазени кирпичени къщи, при които основните носещи зидове с дебелина около 50 см са направени от непечени тухли (смес от пясъчна глина и смляна слама). Около Казанлък и Карлово такива къщи се строят до преди 50 години. Отвън те са измазани с хоросан и на практика не могат да бъдат различени от останалото масивно строителство. В село Тъжа, Казанлшко, например, такива “нови” кирпичени къщи изглеждат в по-добро състояние и показват по-добри топлоизолационни качества от масивните си съседи, изградени от бетон и тухли. Макар и рядко, кирпичената къща достига до два етажа. В района на Ивайловград, в селата Одринци и Мандрица, този тип къща се оказва най-добра за местния поминък – бубарството. Дебелите кирпичени стени осигуряват оптимален микроклимат за копринените буби. За укрепване им се използват кушаци, както при каменна зидария. Паянтовата къща Паянтовият градеж е съставна конструкция, образувана от три елемента –дървен скелет, пълнеж и мазилка. Той се оказал достатъчно здрав и устойчив на атмосферните влияния и чести земетръси. Достъпните материали давали възможност за бърз и сравнително евтин строеж. Поради това, че паянтовият градеж е лек, той се оказал извънредно подходящ за направа на издатини, еркери, балкони, стрехи, висящи конструкции и др. Благодарение на тези си качества и преимущества паянтовата къща добива широко разпространение на Балканите, които тогава са твърде богати с гори. Майсторите владеели паянтовия градеж и го прилагали навсякъде с вещина и сръчност. Те имали универсална квалификация, за разлика от съвременните строители. Всеки майстор е владеел както зидането и мазането, така дърводелството и каменоделството. Дървеният скелет образува гръбнака на паянтовата стена и се сглобява по определен шаблон. Състои се от два вида греди: главни (носещи) и второстепенни (разпределителни). Главните греди са конструктивни. Те имат носеща функция и се състоят от хоризонтални греди (табани), вертикални греди (диреци, мертеци) и наклонени греди (паянти). Вертикалните греди са поставяни нагъсто (през 60 – 70 см), а при отворите за прозорци и врати на по-голямо разстояние ( 1,00 –1,10 м). Хоризонталните греди носят подовия гредоред и имат по-големи размери. Наклонените греди се поставят най-често в крайните полета на скелета и имат за задача да поемат хоризонталните сили. Второстепенните греди имат само разпределителна функция и служат за по-здраво залавяне на пълнежа (кирпич, тухла или камък), поради което са със значително по-малки размери. Те се поставят в различни посоки и на различна гъстота: за тухли и кирпич – по-нарядко, за каменен пълнеж – по-нагъсто. Когато пълнежът е от плет, второстепенните греди липсват.(3) Пълнежът няма носещо конструктивно значение. Според проф. Т. Златев паянтовият пълнеж “се развива в три вариации: “плетарка”, когато полетата между гредите се изпълват с плет и омазват от двете страни с глина, размесена със слама; “долма”, когато тия полета вместо с плет се изпълват с глинени кирпичи; и “баскии”, когато скелетът на сградата се обкове от двете страни с дървени пръти, след което се измазва с глина и плява.” Освен посочените, намираме и други видове, като печени тухли или камъни. Тези пълнежи са тънки за външни стени и не могат да отговорят на съвременните изисквания за топлотехнически характеристики на сградите. Затова в Западна Европа се използват допълнителни методи за топлоизолация, базирани на естествени строителни материали. Такива са например: кирпичи от лека глина ( 0,21 L W/m), тюфлеци от тръстика с дебелина 5-8 см ( 0,056 L W/m), пана от стърготини ( 0, 048 L W/m) и др. Мазилката, наричана още “лепеж” или “маженица”, се състои от три слоя, затова получава значителна дебелина (4-7 см). Най-долният слой се съставен от глина, размесена с плява, и има дебелина от 3 до 5 см. Върху него се полага първият слой от варов разтвор (около 1,5 см), наречен “хастар”, а отгоре втори слой (фина), който се състои от 0,5 – 1,0 см червен хоросан, примесен с ленен или конопен чоп. Повърхността на мазилката била изгладена с желязно мазило до полиране (пердах). Голямата дебелина на лепежа може да се обясни от една страна с неравната плоскост на дървения скелет, който бил съставен от ръчно дялани греди с неравни плоскости и с различни размери, и от друга – с желанието лепежа да се залови по-добре върху стената. (3) Старите майстори различавали няколко вида хоросанов разтвор: за зидария, който се правел от по-груб хоросан, съставен от топло-угасена вар с примес от малко пясък и едро счукани керемиди или печени тухли (той се полагал в дебел слой); за лепеж се правели два вида хоросан: за долния слой – по-едър, а за горния –по-фин, съставен от по-ситно счукана и пресята керемида. Количеството на варта е било по-малко в разтвора за зидария (1:4) и по-вече в разтвора за лепеж; най-много вар слагали във фината (до 1:1). За измазване на цистерните за вода в дворовете на градските къщи, майсторите употребявали водонепропускаема мазилка, наречена “льок”, в състав: суха, ситно пресята негасена вар и разчепкан памук, смесени със зехтин или шарлан. Тази смес се бърка, докато се образува гъста каша, и се полага в два до три слоя. Същата мазилка била употребявана и за измазване на стените на някои стари църкви, тъй като е особено подходяща за полагане на стенописи. (3) Дървено-паянтовия градеж има и известни недостатъци. Те се дължат преди всичко на материала (дървото), както и на изпълнението на дървения скелет. Дървото като строителен материал има специфични дефекти, които не могат да бъдат предвидени и отстранени. Докато в общата композиция на сградите, в декоративните детайли и резбарската украса възрожденските майстори достигнали голямо съвършенство и създали прекрасни образци, то по отношение на конструкцията, и особено при оразмеряването и сглобяването на дървените елементи, те проявявали в някой случаи наивност. Често сглобявали дървените греди без да образуват статически носещи възли, обикновено без врязване или издълбаване. Най-често само допирали и приковавали гредите.(3) Възстановяването на старата къща изисква познания и умения. В Пловдив от няколко години съществува Реставрационен център “Данчовата къща”, създаден с помощта на Занаятчийската камара от Коблинц, Германия. Самата Данчова къща бе реставрирана по стари строителни технологии – паянтов градеж с пълнеж от кирпич или плет. От Германия бяха доставени глинени мазилки и тюфлеци от тръстика, защото такива продукти не се предлагат на нашия пазар. В Западна Европа тези материали намират все по-широко приложение в жилищни и обществени сгради. Предлагат се от немската фирма Claytec (www.claytec.com) и холандската Tierrafino (www.tierrаfino.nl). През 1999 г. в Германия бе приет Правилник за строителство с глина (Lehmbau – Regeln; Begriffe, Baustoffe, Bauteile). Наложително е изработването на подобен правилник и у нас, съобразен с местните условия. Днес развитието на селския туризъм дава възможност да се възродят забравените строителни традиции. 
     Черпейки идеи от старите майстори, вдъхновявайки се от локалните традиционни специфики на строителните технологии, архитектурата на ХХІ век е изправена пред едно голямо предизвикателство – обръщайки поглед към миналото и вземайки познанията от настоящето да предаде бъдещите поколения хилядолетния опит на предците. 

ИЗТОЧНИЦИ: 1. Георги Данчев - “Къща и жилище на родопските българи”, В: Сб. Народност и битова общност на родопските българи. С., Изд. БАН, 1969, с. 13-57. 
2. Йохана Паунгер, Томас Попе - “Точното време”. С., изд. Кибеа, 2000. 3. арх. Христо Пеев - “Студии върху българската възрожденска архитектура”. С., Изд. Наука и изкуство, 1956.
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 край 
369. utaletiihl
21.09.18
04:16
[url=http://bullsac.com]low price levitra[/url] how to take levitra http://bullsac.com
368. dtaletkvwm
21.09.18
01:55
[url=http://bullsac.com]levitra canada online[/url] levitra vs cialis vs viagra http://bullsac.com
367. qtaletebgq
20.09.18
19:46
[url=http://unishade.com]order generic cialis online no prescription[/url] generic cialis 20mg http://unishade.com
366. wtaletqplq
20.09.18
17:16
[url=http://bullsac.com]viagra cialis levitra[/url] levitra 20 mg price http://bullsac.com
365. ztaletzsdq
20.09.18
11:34
[url=http://gigawatt6.com]mail order cialis from canada[/url] buy generic cialis online canada http://gigawatt6.com
364. ataletgpom
20.09.18
10:52
[url=http://viciolatino.com]cheap viagra no prescription[/url] cheap viagra europe http://viciolatino.com
363. gtaletugxu
20.09.18
07:24
[url=http://motechautomotive.com]order cialis online in canada[/url] generic cialis india pharmacy http://motechautomotive.com
362. wtaletsjaw
20.09.18
03:14
[url=http://canadian-pharmabuy.com]buy viagra without presc[/url] mail order viagra online http://canadian-pharmabuy.com
361. staletfpxa
20.09.18
01:02
[url=http://rabbitinahat.com]cialis 5mg price[/url] order cialis pills http://rabbitinahat.com
360. dtaletzmdh
19.09.18
22:50
[url=http://canadian-pharmabuy.com]cheap viagra online usa[/url] generic viagra usa http://canadian-pharmabuy.com
359. gtaletgwih
19.09.18
15:31
[url=http://canadian-pharmabuy.com]buy viagra online no prescription[/url] order viagra using paypal http://canadian-pharmabuy.com
358. etaletwtln
19.09.18
15:23
[url=http://viciolatino.com]order viagra from canada[/url] order viagra online without prescription http://viciolatino.com
357. wtaletbbgp
19.09.18
05:59
[url=http://timsbmw.com]discount levitra[/url] cialis and levitra taken together http://timsbmw.com
356. qtaletxscr
19.09.18
04:56
[url=http://gigawatt6.com]order cialis online in canada[/url] order cialis overnight delivery http://gigawatt6.com
355. rtaletlrfa
19.09.18
04:05
[url=http://waltzweekend.com]order viagra overnight[/url] canadian generic viagra http://waltzweekend.com
354. ataletkrhr
18.09.18
19:22
[url=http://bullsac.com]viagra vs levitra[/url] purchase levitra online http://bullsac.com
353. wtaletijpv
18.09.18
16:34
[url=http://istanbulexpressonline.com]cheap viagra paypal[/url] generic viagra http://istanbulexpressonline.com
352. ataletdhlz
18.09.18
15:47
[url=http://canadian-pharmasale.com]cialis generic canada pharmacy[/url] cialis order online india http://canadian-pharmasale.com
351. italetgxyn
18.09.18
09:49
[url=http://rabbitinahat.com]order cialis online us pharmacy[/url] cheap brand cialis online http://rabbitinahat.com
350. dtaletgpsa
18.09.18
05:39
[url=http://vico4me.com]buy viagra canada[/url] viagra cost per pill http://vico4me.com
349. ktaletkrqh
17.09.18
19:35
[url=http://canadian-pharmasale.com]cialis online without prescription[/url] cheap cialis soft http://canadian-pharmasale.com
348. ztaletrczy
17.09.18
09:15
[url=http://buycialisonlineglka.com]cheap cialis in australia[/url] cheap cialis generic canada http://buycialisonlineglka.com
347. htaletgtee
17.09.18
06:45
[url=http://top-monterey-salinas-dentists.com]how long do the effects of levitra last[/url] levitra how to take http://top-monterey-salinas-dentists.com
346. italetvyil
17.09.18
00:47
[url=http://baymontelreno.com]buy cheap cialis uk[/url] buy cialis online usa http://baymontelreno.com
345. ctaletprun
16.09.18
21:51
[url=http://valladium.com]order cialis pills online[/url] cheap cialis australia http://valladium.com
344. ataletzahd
16.09.18
16:15
[url=http://missreplicawatches.com]cheap cialis india[/url] order generic cialis online no prescription http://missreplicawatches.com
343. mtaletgzsk
16.09.18
10:52
[url=http://valladium.com]cialis by mail order[/url] order brand cialis online http://valladium.com
342. ntalettptb
16.09.18
07:34
[url=http://canadian-pharmasale.com]buy cialis from india[/url] cialis online without prescription http://canadian-pharmasale.com
341. ptaletmjdn
16.09.18
03:30
[url=http://usedrestaurantequipmentaz.com]order cialis canada[/url] cialis 100mg online http://usedrestaurantequipmentaz.com
340. ttaletyzgr
15.09.18
22:28
[url=http://vico4me.com]generic viagra online[/url] generic viagra online usa http://vico4me.com
339. utaletbizh
15.09.18
20:51
[url=http://valladium.com]buy cialis online canada[/url] cialis 5mg http://valladium.com
338. italetueby
15.09.18
19:35
[url=http://buyviagraonl1ne.us]generic viagra 50mg[/url] buy viagra online usa http://buyviagraonl1ne.us
337. utaletuaed
15.09.18
13:24
[url=http://buyviagraonl1ne.us]order viagra online[/url] generic viagra 100mg http://buyviagraonl1ne.us
336. ataletshdg
15.09.18
13:16
[url=http://buycialisonlineglka.com]cheap cialis 60 mg[/url] cialis india cheap order http://buycialisonlineglka.com
335. ataletpghp
15.09.18
09:17
[url=http://waltzweekend.com]cheap price viagra[/url] cheap 25mg viagra http://waltzweekend.com
334. ttaletkjuk
15.09.18
03:11
[url=http://waltzweekend.com]cheap viagra europe[/url] buy viagra online no prescription http://waltzweekend.com
333. htaletfqdc
15.09.18
03:00
[url=http://canadian-pharmasale.com]cheapest place to buy cialis[/url] buy cialis online without prescription http://canadian-pharmasale.com
332. ltaletjayt
14.09.18
21:39
[url=http://timsbmw.com]buy discount levitra[/url] which is better viagra cialis or levitra http://timsbmw.com
331. ftaletbbqc
14.09.18
17:38
[url=http://canadian-pharmabuy.com]mail order viagra canada[/url] viagra online http://canadian-pharmabuy.com
330. utaletzmep
14.09.18
16:30
[url=http://vico4me.com]mail order viagra online[/url] order viagra canada http://vico4me.com
329. ytaletctix
14.09.18
09:09
[url=http://vico4me.com]generic viagra sildenafil[/url] discount viagra pills http://vico4me.com
328. ataletlout
14.09.18
07:43
[url=http://top-monterey-salinas-dentists.com]levitra vs viagra[/url] 40 mg levitra one dose http://top-monterey-salinas-dentists.com
327. rtaletozry
14.09.18
06:55
[url=http://buyviagraonl1ne.us]generic viagra prices[/url] cheap canadian viagra http://buyviagraonl1ne.us
326. ztaletqjwj
13.09.18
22:12
[url=http://gigawatt6.com]buy cialis from india[/url] cialis originale online http://gigawatt6.com
325. jtaletrdwh
13.09.18
20:22
[url=http://canadian-pharmaonline.com]cheap viagra in usa[/url] cheap viagra without prescription http://canadian-pharmaonline.com
324. ataletflko
13.09.18
15:40
[url=http://unishade.com]buy cialis now[/url] buy cialis online without prescription http://unishade.com
323. btaletaoxo
13.09.18
12:57
[url=http://h-m-j.com]cheapest place to buy viagra[/url] buy viagra usa http://h-m-j.com
322. ytaletmyru
13.09.18
08:14
[url=http://unishade.com]cheap generic cialis canadian pharmacy[/url] generic cialis cheapest price http://unishade.com
321. ktaletkyux
13.09.18
08:09
[url=http://buyviagraonl1ne.us]buy viagra online without[/url] buy real viagra online cheap http://buyviagraonl1ne.us
320. ktaletgxqw
13.09.18
03:33
[url=http://top-monterey-salinas-dentists.com]levitra dosage how long does it last[/url] how to take levitra 20 mg http://top-monterey-salinas-dentists.com
319. mtaletzfyn
12.09.18
22:00
[url=http://vico4me.com]order viagra online without a prescription[/url] buy viagra order http://vico4me.com
318. vtaletdxkb
12.09.18
18:29
[url=http://top-monterey-salinas-dentists.com]levitra online canadian pharmacy[/url] how to use levitra http://top-monterey-salinas-dentists.com
317. ytaletmtde
12.09.18
15:45
[url=http://waltzweekend.com]generic viagra sildenafil[/url] cheap viagra online 100mg http://waltzweekend.com
316. dtaletohuv
12.09.18
11:20
[url=http://unishade.com]mail order cialis online[/url] generic cialis 100mg http://unishade.com
315. qtalethyxu
12.09.18
08:26
[url=http://h-m-j.com]cheap viagra in usa[/url] generic viagra http://h-m-j.com
314. italettxwf
12.09.18
02:42
[url=http://gigawatt6.com]order cialis overnight delivery[/url] order cheap cialis http://gigawatt6.com
313. ttaletbkzz
11.09.18
22:50
[url=http://buyviagraonl1ne.us]best place to buy viagra online[/url] discount viagra http://buyviagraonl1ne.us
312. htaletshvr
11.09.18
20:48
[url=http://buycialisonl1ne.us]order cialis online usa[/url] buy cialis online india http://buycialisonl1ne.us
311. gtaletwgla
11.09.18
17:42
[url=http://missreplicawatches.com]fake cialis how to tell[/url] best price for cialis 5 mg http://missreplicawatches.com
310. xtaletlxke
11.09.18
10:17
[url=http://rabbitinahat.com]cheap cialis from canada[/url] what is a cialis http://rabbitinahat.com
309. ptaletdfvw
11.09.18
05:35
[url=http://psychologytweets.com]mixing cialis with viagra[/url] cialis generic best price http://psychologytweets.com
308. htaletptks
11.09.18
02:40
[url=http://mphasset.com]what is similar to viagra[/url] viagra effectiveness reviews http://mphasset.com
307. Tyronefeand
06.09.18
11:33
<a href="http://buylevitraa.com/#">generic levitra vardenafil</a> levitra vs viagra cost <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra 10 mg prezzo [url=http://buylevitraa.com/#]http://buylevitraa.com/[/url]
levitra prices at walmart http://buylevitraa.com/
generic levitra [url=http://buylevitraa.com/#]vardenafil 20mg[/url] levitra 10 mg kopenlevitra generic availablelevitra prices at cvslevitra genericobuy leviton insteadlevitra vs viagra ingredientsbuy leviton instedgeneric levitralevitra 20 mg genericlevitra vs viagra vs cialisgeneric levitra 20mglevitra generic 5mglevitra vs viagra comparisonbuy levitra onlinelevitralevitra 20 mg price
http://celuloidedigital.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
306. Tyronefeand
05.09.18
17:14
<a href="http://buylevitraa.com/#">levitra vs viagra comparison</a> levitra prices at cvs <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra bayer 20mg meilleur prix [url=http://buylevitraa.com/#]http://buylevitraa.com/[/url]
levitra vs viagra comparison http://buylevitraa.com/
levitra generic namelevitra prices in usa pharmacyvardenafil hydrochloridebuy levitrabuy levitongeneric levitra 100mgbuy levitra onlineprices for levitra 20 mglevitra prices at costcolevitra vs viagra vs cialislevitralevitra 10 mg kopenlevitra generic 60 mglevitra 20 mg pricelevitra generic availablelevitra 20 mg directionslevitra generic alternative
http://deborahdayart.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
305. RogerteN
05.09.18
11:33
<a href="http://misryhic.7m.pl/articles/454-skachat-programmu-easyrecovery-besplatno-na-russkom.html#">Скачать программу easyrecovery бесплатно на русском</a> скачать книги star trek [url=http://sponbubblant.7m.pl/news/479-a-p-t-mod-skachat.html#]A p t мод скачать[/url]
<a href="http://casinis.7m.pl/posts/201-instrukcija-o-sluzhebnyh-komandirovkah-prikaz-minfina-ukrainy-s-izmenenijami-2017g.html#">Инструкция о служебных командировках приказ минфина украины с изменениями 2017г</a> скачать фиксики в формате mp4 через торрент [url=http://woodcketlo.7m.pl/articles/297-novogodnie-shablony-otkrytki-dlja-fotoshop-skachat-besplatno.html#]Новогодние шаблоны открытки для фотошоп скачать бесплатно[/url]
http://leswano.7m.pl/articles/367-skachat-shablony-besplatno-dlja-prezentacii.html
а
304. RogerteN
05.09.18
06:28
<a href="http://unisoh.7m.pl/news/691-na-na-diskografija-skachat-besplatno-mp3-torrent.html#">На на дискография скачать бесплатно mp3 торрент</a> договор дарения дома образец скачать <a href=http://teseaphi.7m.pl/news/347-instrukcija-inspektora-po-kadram.html#>Инструкция инспектора по кадрам</a>
<a href="http://lipbaca.7m.pl/articles/321-maz-artro-aktiv-instrukcija.html#">Мазь артро актив инструкция</a> скачать книгу белянин посрамитель шайтана <a href=http://asunun.7m.pl/posts/206-manipuljacija-soznaniem-skachat-knigu.html#>Манипуляция сознанием скачать книгу</a>
http://asdira.7m.pl/posts/39-skachat-beshenye-kroliki-na-kompyuter.html
а
303. RogerteN
04.09.18
14:27
<a href="http://ferdaco.7m.pl/news/552-beg-zaica-cherez-polja-skachat-knigu.html#">Бег зайца через поля скачать книгу</a> инструкция по приёма товара <a href=http://tafmusi.7m.pl/news/221-instrukcija-po-primeneniyu-drazhe-merc.html#>Инструкция по применению драже мерц</a>
<a href="http://woodcketlo.7m.pl/news/210-blackberry-programmy-skachat-besplatno.html#">Blackberry программы скачать бесплатно</a> дискотека авария лайк ми mp3 скачать бесплатно <a href=http://rfariked.7m.pl/posts/184-skachat-draiver-dlja-fly-iq434.html#>Скачать драйвер для fly iq434</a>
http://arfalhy.7m.pl/news/154-skachat-draivera-na-router-huawei.html
а
302. RogerteN
03.09.18
23:28
<a href="http://latensprom.7m.pl/articles/51-memorialnyi-order-18-blank-skachat.html#">Мемориальный ордер 18 бланк скачать</a> железный поток скачать fb2 <a href=http://profarcor.7m.pl/posts/74-kak-lepit-akrilovuyu-lepku-poshagovaja-instrukcija.html#>Как лепить акриловую лепку пошаговая инструкция</a>
<a href="http://nihonic.7m.pl/posts/79-skachat-besplatno-knigu-petranovskoi-chto-delat-esli.html#">Скачать бесплатно книгу петрановской что делать если</a> скачать книгу спецшкола для нечисти мария николаева <a href=http://nalmucon.7m.pl/articles/105-skachat-mod-na-sprinter-2017.html#>Скачать мод на спринтер 2017</a>
http://titcentper.7m.pl/posts/58-instrukcija-dlja-telefona-nokia-n73.html
а
301. Tyronefeand
03.09.18
19:43
<a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a> generico de cialis
buy cialis without a doctor's prescription <a href=http://cialisvu.com/#>http://cialisvu.com/</a>
cialis lowest price 5mg http://cialisvu.com/
300. Tyronefeand
03.09.18
15:36
<a href="http://cialisvv.com/#">buy cialis delhi</a> buy tadalafil <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
generic for cialis in the usa <a href=http://cialisvv.com/#>http://cialisvv.com/</a>
tadalafil dosage http://cialisvv.com/
what does generic cialis look likecialis super active reviewscialis 5 mg price walgreenscialis not doing wellcialis online safetycan cialis cause pain in ribscialis gegen viagracommander cialis internetbetablocker und viagra cialislegitimate pharmacy that sell generic cialiscialis in belgien rezeptfreidiferencias cialis viagracialis meenemen op vakantiecialis 5 mg once a day genericois generic cialis illegalprix de cialis
299. Tyronefeand
03.09.18
01:41
<a href="http://cialissy.com/#">buy cialis online best price</a> cialis 5 mg price walmart <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis coupon <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
tadalafil 20mg troche http://cialissy.com/
viagra cheaper than cialisgeneric cialis online pharmacy reviewsacquistare cialis generico in italiabuy cialis in south africa onlinecialis daily dose genericcialis free overnight shippingcialis soft discount fedex no prescriptioncialis soft shopdelayed reaction of taking cialiscialis for salecialis soft por internetwhere to puchase cialis online usageneric cialis tadalafil php
298. Tyronefeand
02.09.18
11:10
<a href="http://kawanboni.com/#">buy cialis no prescription</a> cialis tablets 20mg <a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a>
tadalafil 10 mg tablets cost <a href=http://kawanboni.com/#>http://kawanboni.com/</a>
cialis 20 mg coupon http://kawanboni.com/
buying online story cialis softbuy cialis generic htmlcialis 20 mg kopenmon roi cialiscialis 10mg filmtabletten preiscuba gooding jr cialis videocialis generika aus hollandcialis en viagra combinerenline cialis softuprima viagra cialiscialis soft buy online
297. Tyronefeand
02.09.18
07:08
<a href="http://cialisees.com/#">where to buy cialis online</a> best price generic cialis 20 mg <a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a>
buy cialis usa <a href=http://cialisees.com/#>http://cialisees.com/</a>
cialis uk price http://cialisees.com/
where to buy cialis soft without a prescriptioncialis testamonialsducateurs sp cialis s qu beccialis viagra mayo clinicprice on 5 mg cialismas efectivo viagra cialiscialis qualitatcialis health erectionverschil viagra cialisbest deal cialis softcialis es igual que el viagrafollowup post cialis softcialis helps sizemy cialiscialis canada health canadageneric cialis pharmacy reviewcialis 20 mg best pricecialis 5 mg bijwerkingencialis da internet
296. Tyronefeand
01.09.18
17:37
<a href="http://cialisvi.com/#">buy cheap cialis coupon</a> cialis generico opinion <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
cialis 5mg price comparison <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
generic cialis tadalafil http://cialisvi.com/
cialis side effects compared to viagrataking viagra with daily cialishersteller cialis lillycialis reactionscialis erection without ejaculationvardenafil cialis comparedistribution sp cialis e paris sudcialis in ukcialis kaufenforeign cialis imageefficacy viagra vs cialiscialis tadalafil viagrapanty liner cialiscialis soft cockgeneric cialis pills
295. Tyronefeand
01.09.18
12:20
<a href="http://cialisonl.com/#">how can i buy cialis without a prescription</a> buy cialis pills online <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
best price generic cialis 20 mg <a href=http://cialisonl.com/#>http://cialisonl.com/</a>
tadalafil 20mg price http://cialisonl.com/
cialis soft expiration datescheap cialis 10mgcialis bestellen zonder recept in nederlandusing cialis professionaldifference between viagra and cialissi puo prendere cialis e viagra insiemepilot cialiscialis prijs apotheeksoft pill cialisshop for shop for cialis soft ukcialis cheapest online pricesquestions and answers about 5mg cialiscost levitra viagra cialisbuy cialis soft online canadian no script
294. Coreysuide
31.08.18
11:37
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> the best canadian online pharmacies
top rated canadian pharmacies online <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
best canadian pharmacy http://canadianpharmacytousa.com/#buy-viagra
best canadian pharmacies onlinecanadian rxlistcanadian pharcharmy online24buy viagra online usanorthwestpharmacybuy viagra usacanada medication listonline pharmacies of canadacanadian pharmacies stendracanada medicationdrugs for sale in ukcanadian pharmacys
293. Coreysuide
30.08.18
18:43
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> online pharmacy
canadian pharmacy no prescription <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
Northwest Pharmacy http://canadianpharmacytousa.com/#viagra-from-canada
canadian online pharmacies legalmost reliable canadian pharmaciescanada drugscanadianpharmacyusa24horder canadian prescriptions onlinecanadian pharmaceuticals stocksreputable canadian prescriptions onlinepharmacy canada bestglobal pharmacy canadatop rated canadian pharmacies onlinerx from canadacanadian online pharmacies reviewscanada medications cheapnorthwest pharmacy canadacanada medicationdrugstore online indiadrugs for salecanada viagra
292. Tyronefeand
30.08.18
02:48
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#">medication without a doctors prescription</a> cialis 5mg daily <a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html</a>
cialis 20 mg best price broomfield <a href=http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#>http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html</a>
cialis daily use http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
buy cheap cialis sitecialis vs viagra mexicocialis pills couponbuy cheap cialisbuy cialis online indiacialis 5mg 10mgcialis sale usadistribution sp cialis e dijonorgasmus eine stunde technik cialiscialis comparisonsmix cialis ecstacymaryland cialis meltabsgeneric cialis online canadadaily erections per cialis daily usecialis pdrcomparison of viagra levitra and cialis
291. Coreysuide
29.08.18
10:09
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/">canadian pharmacies</a> canadian online pharmacies <a href="http://canadianpharmacyonli.com/">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmacy meds <a href=http://canadianpharmacyonli.com/>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
online canadian discount pharmacies http://canadianpharmacyonli.com/#viagra-from-canada
trusted pharmacy canada scamcanadian pharmaceuticals naftabuy viagra nowcanada online pharmacies surreyonline pharmacies mexicocanadian pharmacy online 24trust pharmacy canadianonline canadian pharmacycanada medication pharmacycanadian pharmacy kingcanada pharmaceuticals onlineno 1 canadian pharcharmy online
290. Coreysuide
29.08.18
08:17
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> pharmacy near me
canadian pharmacies shipping to usa <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
canadian pharmacy viagra http://canadianpharmacyonli.com/#viagra-uk
canadian pharmacy viagraonline pharmacies mexicomost reliable canadian online pharmaciescanadian pharmacyspharmacytrust pharmacy canada reviewspharmacy canadacanadian viagracanada drugs onlinesafe canadian online pharmaciesdrugs for sale in mexiconorthwest pharmaciesonline pharmaciescanadian pharmaceuticals stocks
289. Coreysuide
28.08.18
15:24
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> canadian pharmacy online 24
northwest pharmacies online <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada medication pharmacy http://canadianpharmacyonli.com/#viagra-from-canada
online pharmacies in usacanada online pharmacies surreymost reliable canadian pharmaciescanadian prescriptions online serc 24 mgreputable canadian prescriptions onlinenorthwestpharmacybest canadian mail order pharmaciesnorthwest pharmacies in canadaonline pharmacybuy viagra 25mgtrust pharmacy of canadacanadian pharmaceuticals onlinepharmacy timesbuy viagra now
288. Tyronefeand
27.08.18
20:17
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> buy cialis pills online
cialis prices 20mg <a href=http://cialisonli.com/#>http://cialisonli.com/</a>
cialis 20 mg price http://cialisonli.com/
287. Tyronefeand
27.08.18
06:41
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">tadalafil without a doctor's prescription</a> cialis vs viagra <a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
cialis 5mg price walgreens <a href=http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#>http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
cialis generico en mexico http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
hi resolution cialis banana commercialcialis generico 20 mgtestosterone enanthate cialiscialis 20 mg ingredientsil cialis 5 mg funzionacialis jamfort med viagrafind cialisque es mejor el viagra cialis o levitracialis soft pulmonary hypertensioncialis sales ukcialis free fedexwhat is cialiscialis 5 mg precio en farmaciacialis online discouneffects of cialis on womendifference entre le viagra et cialiscombinacion de cialis y viagracialis generisches kanadacompare generic cialis pills to levitracialis and alcohol forum
286. Tyronefeand
27.08.18
00:25
<a href="http://cialissy.com/#">cialis 5mg prix</a> cialis 5 mg tab <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis 5 mg price at walmart <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
buy cialis uk http://cialissy.com/
approval tadalafil cialis soft pah europehow dangerous is cialiscialis online nederlandcialis kaufen billigcialis pills factsgeneric viagra cialis canadacialis generic kopendoes medicare cover viagra cialiscost of daily dose cialislevitra vs viagra vs cialis alcoholcialis erection without ejaculationgeneric nexium cialis discountsildenafil cialis genericobijwerking cialis 5 mgwhen cialis and viagra dont work
285. Tyronefeand
26.08.18
03:14
<a href="http://cialissy.com/#">cialis daily use</a> cialis 5mg price walgreens <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis online pharmacy <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
cialis pills price http://cialissy.com/
cialis once a day in farmaciacialis onlineviagra v cialis questionscialis generika 5mgpreco viagra levitra ou cialisworks better viagra or cialisprice comparaison cialiscialis internet dangerbest price for cialis 5 mgwo cialis online kaufencompany selling cialis in etobicokei cialis better than viagracialis drug informationviagra lavetra cialiscialis soft tabs cheapbuy cialis softtabs information
284. Tyronefeand
25.08.18
21:35
<a href="http://cialisvus.com/#">tadalafil 10 mg daily</a> how to get cialis online <a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a>
20mg cialis lowest price <a href=http://cialisvus.com/#>http://cialisvus.com/</a>
cialis generico in farmacia http://cialisvus.com/
buy cialis by the pillcialis 20 mg effectivenessgeneric cialis 10mg onlinecialis 20 mg gebruiktramadol famvir allegra cialislevitracialis levitra viagra vs vsgeneric sales cialis softcialis price with insurancecialis sside effectsviagra cialis levitra in lima peruviagra e cialis qual o melhorporn viagra cialis
283. Tyronefeand
25.08.18
01:38
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">purchase cialis online no prescription</a> tadalafil 5mg <a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
buy cialis medication <a href=http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#>http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
tadalafil 5mg daily http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
viagra or cialis with alcoholcialis by internetbuy cialis online 32cialis viagra or levitra most effectivebuy cialis online from canadacialis tadalafil canadadiscount cialislegal generic cialis no prescriptionfree sample viagra vs cialisviagra x cialis qual o melhorwas kostet cialis in deutschen apothekencialis and sustanoncialis kopen bij apotheekmortality rate cialis nitratescialis time to peak effectcialis vs viagra nhscialis erect penisviagra or levitra or cialispill cutter 20mg cialiscialis risks
282. Coreysuide
23.08.18
21:23
<a href="http://canadianpharmacyies.com/">north west pharmacy canada</a> canadianpharmacyusa24h is it legal <a href="http://canadianpharmacyies.com/">canadianpharmacyies.com</a>
canada vagra <a href=http://canadianpharmacyies.com/>http://canadianpharmacyies.com/</a>
prescription drugs without prior prescription http://canadianpharmacyies.com/#viagra-5mg
canadian pharmacies that are legitcanada online pharmacies legitimatecialis from canadacanada pharmaciesdrugs for salecanada medication pricesrx from canadaCanadian Pharmacy USAcanadian rxlistcanadian pharmaceuticalscanadian pharmacysdiscount canadian pharmacies
281. Coreysuide
23.08.18
18:47
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a> trust pharmacy canada reviews
safe canadian online pharmacies <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
canada medications cheap http://canadianpharmacyies.com/#viagra-generic
canada medications buyglobal pharmacy canadareputable canadian prescriptions onlinenorth west pharmacy canadaonline pharmacycanadian medications, liraglutidecanadian medications 247drugstore online canadacanadian pharmacy no prescriptiondrugstore onlinecanadian medications by mail
280. Tyronefeand
22.08.18
22:33
<a href="http://cialisvbuy.com/#">cialisvbuy.com</a> cialis prices
tadalafil generic dosage <a href=http://cialisvbuy.com/#>http://cialisvbuy.com/</a>
tadalafil 10 mg best price http://cialisvbuy.com/
279. Tyronefeand
22.08.18
01:35
<a href="http://cialissi.com/#">cost of cialis cvs</a> cialis price <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
compare prices cialis uk <a href=http://cialissi.com/#>http://cialissi.com/</a>
cialis generic name http://cialissi.com/
how to buy cialis soft with out a perscriptionhow do cialis pills workgenuine cialis no prescriptioncialis generika online kaufen paypalventa de cialiscialis buy on linecialis soft tabcialis allergiccialis performancelily icos cialiscialis 10 mg tadalafil filmtabletten (lilly deutschland)my husband took cialiskeyword cialis
278. Tyronefeand
21.08.18
21:07
<a href="http://buycialisky.com/#">cialis generico online</a> price of cialis <a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a>
cialis para que sirve <a href=http://buycialisky.com/#>http://buycialisky.com/</a>
i recommend cialis generico http://buycialisky.com/
pill cutter 20mg cialisno prescription cialis soft californiaamerican pharmacy cialiscialis 5 mg kaufen rezeptfreihow long does cialis 5mg lastwow look it cialis mexicoblue cross blue shield massachusetts cialisprijzen cialis in nederlandcompare price 20 mg cialiswanneer moet ik cialis innemencialis 5mg preco portugallowest price generic cialis canadacialis unterschied zu viagrawelche ist besser viagra oder cialisbuy cialis online in canadacheap no prescription cialiscialis en om dagencialis soft tadalafil and nitratescialis and citriscialis once a day 5 mg 28 tabl
277. Tyronefeand
21.08.18
14:49
<a href="http://buycialisky.com/#">how many mg of cialis should i take</a> achat cialis en europe <a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a>
cialis going generic <a href=http://buycialisky.com/#>http://buycialisky.com/</a>
cheapest generic viagra cialis http://buycialisky.com/
cialis es igual a viagracialis 20 mg everydayla pela cialissafe cialis dosagecialis internet avisliqide cialiscialis viagra levitra quale sceglierecialis pills chatviagra cialis levitra legitimate dealerscialis daily reviewsprix de cialiscialis heart problemskey compra cialisfree sample of low dose cialiscialis side effects and alcoholcuba gooding jr cialis
276. mtaletzrsp
20.08.18
16:35
<a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra water</a> can you get viagra on nhs http://istanbulexpressonline.com
275. Tyronefeand
20.08.18
14:57
<a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a> cialis generique 5 mg
canadian cialis generic <a href=http://buycialisky.com/#>http://buycialisky.com/</a>
cialis cheap online pharmacy http://buycialisky.com/
274. ttaletvwie
20.08.18
12:55
<a href="http://missreplicawatches.com">does cialis make you bigger</a> cialis expiration http://missreplicawatches.com
273. otaletrnfb
20.08.18
08:42
<a href="http://rabbitinahat.com">buying cialis</a> cialis time to work http://rabbitinahat.com
272. qtaletjvqd
20.08.18
03:43
<a href="http://gigawatt6.com">once a day cialis</a> can i take cialis with alcohol http://gigawatt6.com
271. qtaletqibp
20.08.18
00:05
<a href="http://mphasset.com">for how long does viagra work</a> taking viagra http://mphasset.com
270. ktaletzpir
19.08.18
21:02
<a href="http://mphasset.com">what if a woman took viagra</a> alcohol viagra interaction http://mphasset.com
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1585